Avvikelserapporter

I Timeplan finns flertalet olika rapporter som ni kan ta ut för att se frånvaro.

Frånvarorapporten

Rapporten finner du under -Rapporter -Avvikelser -välj rapporten Frånvarorapport. 

Frånvarorapporten visar frånvaro för heldags samt del av dag för den valda tidsperioden och du kan se antalet timmar och/eller dagar som medarbetaren varit frånvarande.  Frånvaron är listad per anställd och du kan välja att ta ut rapporten för en eller flera arbetsuppgifter

Frånvaroöversikt 

Rapporten finner du under -Rapporter -avvikelse -välj rapport Frånvaroöversikt

Detta är en rapport som visar en översikt på frånvaro för den valda tidsperioden. Frånvaron är listad per anställd och du kan välja att ta ut rapporten för en eller flera arbetsuppgifter

Avvikelse per kod 

Rapporten finner du under -Rapporter -avvikelse -välj rapport Avvikelse per kod

Visar frånvaro för vald tidsperiod och vald arbetsuppgift. Avvikelsekoder som ska visas kryssas i under Avvikelsekoder.

Rapporten visar summerad frånvaro för heldag, del av dag samt stämplad frånvaro för den valda tidsperioden. Frånvaron är listad per anställd och du kan välja att ta ut rapporten för en eller flera arbetsuppgifter

Sjukfrånvaro

Rapporten finner du under -Rapporter -avvikelse -välj rapport Sjukfrånvaro

Visar en sjukdomsrapport i procent grundat på kön och ålder.