Frånvarorapportering av karens och sjukdom

Denna artikel beskriver hur frånvarorapporteringen fungerar i Timeplan.

I Timeplan finns mycket av hanteringen av karenstid och sjukdom automatiserad. Du som chef behöver inte själv hålla ordning på karenstid, sjukdag 2-14 eller om sjukdomen överstiger 15 dagar och detsamma gäller även hanteringen av återinsjuknanderegeln.

När medarbetaren blir sjuk under pågående arbetspass och behöver gå hem går denne till stämpelterminalen och väljer att stämpla ut. Då medarbetare har ett pågående arbetspass kommer Timeplan att notera detta och medarbetare kommer att behöva välja lämplig avvikelsekod ex. ”Sjuk” innan stämplingen registrerats.
Timmarna som återstår på arbetspasset kommer att fördelas av Timeplan eller löneprogrammet (beroende på uppsättning av systemet) och rätt karenstidsavdrag kommer göras. Detsamma händer om medarbetaren varit sjuk när arbetspasset börjat men tillfrisknat under dagen och stämplar in efter arbetspasset starttid och då väljer avvikelsekod ”Sjuk” eller liknande.

Om medarbetare är sjuk en hel dag kan denne inte lägga in detta själv i Timeplan. Istället meddelar medarbetaren sin chef efter företagets uppsatta rutin och chefen lägger själv in frånvaron för en eller flera dagar i Veckoöversikten, Kalendern eller under Stämplingar- och saldon. Chefen kan också komma till sidan Stämplingar- och saldon för att lägga in frånvaron om denne klickar på en medarbetarens rad på sidan Status – Närvarolista.

Personal – [den anställdes namn] – Kalender

Skärmbild 2022-07-21 111138


Planering – Veckoöversikten

Skärmbild 2022-07-21 111417


Personal – [den anställdes namn] – Stämplingar- och saldon

Skärmbild 2022-07-21 111815


Status - Närvarolistan

Skärmbild 2022-07-21 115228