Grundschema & perioder

När det blir omstruktureringar i personalstyrkan kan gamla grundscheman behöva bytas ut, medarbetare behöver byta scheman med varandra och någon anställd kanske avslutar sin anställning helt.

På sidan -Grundschema och Perioder kan du se information om vilket grundschema som specifik medarbetare är knuten till.

Gå till -Personal - [medarbetarens namn] - Grundschema och perioder. Här ser du vilket grundschema som medarbetaren går just nu och även vilket/vilka hen gått på under tidigare perioder.