Skapa nya befattningar i Timeplan

I den här artikeln går vi igenom hur du lägger upp och tilldelar befattningar på medarbetare i Timeplan.

Börja med att gå till Administration - Organisation - Befattningar i vänstermenyn. För att lägga upp en ny befattning väljer du +Ny enligt markerat nedan.


Namnge sedan befattningen och skriv en kort beskrivning av dess arbetsuppgift. Här väljer du också också vilken typ som passar - man kan välja att registrera den som yrkesarbete eller kvalificerad yrkesarbete. Spara! 


När du lagt upp de befattningar du önskar är det dags att knyta personalen till rätt befattning. För att göra detta klicka på fliken Personal och välj sedan vilken anställd du vill lägga en befattning på.

Gå till medarbetarens  anställningsavtal enligt bilden nedan och välj vilken befattning hen ska ha. Spara!