Version 20211115

I nedan artikel finner ni information om nyheter och programändringar i senaste versionen av Timeplan som släpptes 2021-11-01

Nyheter 

  • Uppdaterad design i appen med bland annat rundade hörn. 
  • Anpassning av datumformat till dd.mm.yyyy för Norge, Danmark, Finland samt England. 
  • Förändring av paxml-fil för löneprogrammet Crona. Nu skickas både planerad tid det vill säga arbetspassets längd samt planerad frånvaro

Övrigt

  • Avtal med avvikelserapportering tog tidigare hänsyn till reglerna för flexintervall vid stämpling. Detta är nu ändrat så att i det fall som avtalet är konfigurerat för avvikelserapportering så tas ingen hänsyn till eventuella regler för avvikelserapportering.  

Programrättning

  • Avvikelserapportering -Medarbetare som inte tidrapporterat i tid dök ej upp i kontrollrapporten som kan tas ut när löneperiod stängs. Detta är nu åtgärdat.
  • Digital signering av anställningsbevis tillät inte fler än ett efternamn. Detta är nu åtgärdat.