Vilka filer kan Timeplan importera?

Timeplan kan importera filer från ett antal olika system innehållande information om försäljning, bokningar, antal gäster osv.

 ilka filer kan Timeplan importera?

Följande filer kan läsas in i Timeplan:

Från Opera Hotellsystem

Från Rebnis

Från övriga leverantörer

  • Forecast från IDeaS 
  • Försäljning från ICG Nordic
  • Import av standard Textfil 
  • Import av standard Excelfil 
  • Import från IdaOne

 

Information till Kundens it-tekniker

Om kunden driftar Timeplan själva så måste de öppna upp i brandväggen så att vårt importprogram kommer åt kundens timeplan-databas. Importprogrammet körs på en server med ip-adress 104.45.81.63, port 1433. Förmedla denna information till kundens it-tekniker så löser hon/han det.

Kontakta Timeplan support för mer information samt pris.