1. Hjälpcenter
  2. Tidrapportering
  3. Stämplingsterminal även kallat Timeclock

Inläsning av fingeravtryck -vad lagras?

Vad lagras?

För att identifiera en person på stämpelterminalen med hjälp av fingeravtryck så lagras aldrig en persons hela fingeravtryck, utan endast ca 1.5%.

Inläsning av fingeravtryck

Vid inläsning av ett finger så sparas x antal punkter på fingret. Alla dessa punkter får en siffra och dessa siffror summeras. Ex. fem punkter lagras, dessa får nummer 3,7,23,45 och 76. Det som sparas är då 154 (3+7+23+45+76).

När samma person för första gången kommer för att stämpla in så anges först anställningsnumret. Då vet terminalen att det finger som nu läggs på läsaren ska ha summeringen 154. Läsaren läser återigen av vilka punkter som fingret har och jämför summeringen med den sparade summeringen. Om dessa stämmer överens kan personen stämpla in. Efter första instämplingen behöver personen endast använda fingeravtrycket vid stämpling. Anställningsnummer behöver inte anges.

Det lagras alltså aldrig ett helt fingeravtryck i Timeplan. Man kan inte från systemet få fram de fingeravtryck som finns lagrade, eftersom det inte är själva avtrycket som lagras utan endast en sifferkombination.

Så här sparar du ett fingeravtryck

  • Slå in ditt anställningsnummer 
  • Lägg på fingret, låt fingret ligga kvar tills terminalen ”säger att den är nöjd”. Lägg fingret plant i läsaren, så långt upp emot kanten/terminalfronten som det går. Använd inte tummen.
  • Om det står att den vill att du lägger på fingret igen, så gör det.
  • Nästa gång du kommer till stämpelklockan, så vill den att du slår in anställningsnummer, samt lägger på finger. Gången efter det ska det räcka med fingeravtryck.

En del personer har ”för svaga” linjer på sina fingrar, de kan få problem att läsa in. Man får då göra en specialprofil för dem. 

Läs mer om vår stämpelklocka med fingeravtryck.