Kalender

För att se medarbetarens kalender går du till -Personal -aktuell medarbetare -kalender

Kalendern är en översikts vy för planerade arbetspass, frånvaro samt eventuella passförändringar på dagar. 

Om ett Grundschema är den önskade planeringen så visar Kalendern det verkliga utfallet av schemaläggningen.

Här ser du pass som lagts till, tagits bort och avvikelsekoder. Just denna sida har många symboler som ger dig en översikt på vad som skett med schemat under månaden. 

Symbolen med en rund pil visar på att arbetspasset är utrullat automatiskt via grundschemat, se 2/3.

Symbolen med rund pil kan vara överkryssad vilket visar att grundschemat är brutet (arbetspasset bortplockat) just denna dag, se 1/3.

Röd symbol med kryss innebär att något saknas, t.ex. in/utstämpling, godkännande av övertid etc., se 3/3

Har ett arbetspass en asterisk (*) så innebär det att det finns en manuell förändring av tiderna på arbetspasset, se den 14/3.

Rutan med en pil är en genväg till vår frånvarohanterare

Heldagsfrånvaro markeras med en avvikelsekod med röd text, se den 21/3

Deltidsfrånvaro/frånvaro del av dag markeras i svag grå-blå text tillsammans med den tid som frånvaron avser. Se den 4/3.

 

Längst ner ser du hur många planerade timmar månaden innehåller samt hur många planerade övertidstimmar medarbetaren ska arbeta. 

Om du klickar på en dag i Kalendern slussas du vidare till dagnivån som i Timeplan kallas Stämplingar och saldon.