Kom igång med vår app

För att hitta appen i AppStore och Google Play och få tillgång behöver en inbjudan skickas ut. Denna artikel förklarar hur du bjuder in dina medarbetare till att använda appen och hur de sedan gör för att loggar in.

  1. För att inloggning i appen ska fungera behöver medarbetarna ha formatet YYYYMMDD-NNNN av personnummer noterat under Personal-Personuppgifter i Timeplan. Om medarbetaren som ska bjudas in inte har detta format måste det ändras.

  2. Genom att trycka på knappen Skicka inbjudan som hittas under rubriken Personalapp skickas en inbjudan till medarbetarens mailadress. I rutan för mobilapp ser du om och när medarbetaren senast fått en inbjudan.   3. Ett mail skickas nu med länkar till AppStore och Google Play för nerladdning samt en aktiveringskod medarbetaren behöver första gången då hen ska logga in.   4. Medarbetaren laddar ner appen på sin mobiltelefon eller läsplatta och loggar sedan in med sin mailadress eller personnummer och aktiveringskoden som finns i mailet.

  5.  Den nya appen har snarlikt utseende och funktioner som vår tidigare webbapp. För att läsa om funktionerna i appen finns en manual här, (inloggningsförfarandet är olika men innehållet detsamma).

  6. En medarbetare som arbetar hos flera olika företag som använder Timeplan kan vara inloggad på alla sina arbetsgivare i samma app och kan växla mellan de olika företagens kalendrar och uppgifter.

    För att lägga till en ny arbetsgivare och växla mellan dem klickar medarbetaren i vänstermenyn och klickar sedan längst ner till vänster i menyn på Byt företag. Där finns möjlighet att lägga till ny arbetsgivare, ta bort en gammal och växla mellan de arbetsgivare medarbetaren arbetar hos.