Lägg till kommentar i månadsöversikten

I månadsöversikten  kan du välja att lägga in kommentarer på en dag på valt kostnadsställe

  • Gå till - Planering - Månadsöversikten - Klicka på inställningar.
    Se till att kommentarer är markerad.
  • Klicka på välj kostnadsställe och markera vilka kostnadsställen du vill se kommentarer på. Klicka Ok och Visa. 

 

Klicka i fältet för kommentarer Roomservice och skriv in önskad kommentar.