Veckoöversikten - Lägg till kommentar

I veckoöversikten kan du välja att lägga in kommentarer på en dag på vald arbetsuppgift

  • Gå till - Planering - Veckoöversikten - Klicka på inställningar
  • Bocka i Kommentarer
  • Klicka på Välj arbetsuppgifter

  • Markera vilka arbetsuppgifter du vill se kommentarer på. Klicka Ok och Ok även i nästa ruta.

  • Välj arbetsuppgift och klicka på Visa
  • Klicka i fältet för kommentarer på den arbetsuppgift du vill lägga in en kommentar för och på det datum du önskar. I detta exempel arbetsuppgift Produktion 18/7.
  • Skriv in önskad kommentar. Tryck Enter

  • Om du vill ta bort/ändra en kommentar klickar du på rutan med kommentaren & raderar/ändrar texten