Kompetensrapport

Med tillvalsmodulen "Kompetens och utbildning" kan ni lägga in genomförda utbildningar och olika typer av kompetenser hos medarbetaren.

Man kan också ställa in att Timeplan ska kontrollera att vald kompetens finns med när man har schemalagt sina medarbetare.

Kompetens/utbildning går att lägga in tidsbegränsning på i de fall man önskar det kan vara till exempel brandutbildning för att enklare kunna planera in nya utbildningstillfällen för personalen.

Steg 1 - Skapa kompetens och utbildningstyper

Klicka på -Administration -Kompetens och utb. typer -+Ny

Under Beskrivning lägger du in namnet på din kompetens eller utbildning 

Har du en begränsning i giltighetstid på utbildning kan du lägga in det under giltighetstid, giltighetstid läggs in månader. Om du önskar ha kontroll av kompetens klickar du i "Utför kontroll av kompetensen på schemalagd personal"

Du kan också välja att lägga in en förklaringstext på utbildningen /kompetensen. När du är nöjd med dina val klickar du på spara. 

Steg 2 - Lägg till kompetens /utbildning på din medarbetare

Klicka på Personal -välj aktuell medarbetare -Kompetens/ Utbildning - +Ny 

Välj aktuell utbildning eller kompetens. 

Välj datum för genomförd utbildning. Om du har valt att utbildningen ska vara tidsbegränsad i inställningarna så kommer det automatiskt ett datum under Giltig t o m.  Har du lagt in en förklaringstext så kommer den att synas i Förklaringsrutan enligt nedan exempel. 

Steg 3 - Ta ut rapport 

Klicka på Rapporter -Personal -Välj Kompetensrapport -Välj den kompetens som du önskar se
Rapporten i nedan exempel visar personal med vald kompetens: Truckkörkort

Om du väljer att fylla i fler kompetenser så kommer Timeplan att ta med alla medarbetare som har alla valda kompetenserna. Om du endast önskar ta ut en kompetens välj då enbart den. 

 

Kontakta gärna supporten för mer information.