Kompletterande uppgifter

På sidan kompletterande uppgifter registrerar man övrig viktig information vid anställning utav personal.

Under kompletterande uppgifter för man in vilken terminal den anställde skall stämpla på ( 1 ), samt hur stämplingarna skall gå till- om det skall ske via anställningsnummer/kod, Fingerprint eller RFID. ( 2 )

Under kompletterande uppgifter kan man också registrera bank och kontonummer till den anställde samt kontaktuppgifter till anhöriga. (Detta gäller dock inte för kunder som är kopplade till Hogia Lön då dessa har en egen meny för det här.)