Kontorapport per arbetsuppgift

Kontorapport per arbetsuppgift visar de saldon som genererats utifrån de val som görs.

Visar kontosaldon per arbetsuppgift utifrån den rapportmall som är vald.
Rapporten finner du under -Rapporter -Konto -välj rapporten Kontorapport per arbetsuppgift. 

Du kan välja att ta ut rapporten på en eller flera arbetsuppgifter.

När du tar ut rapporten har du möjlighet att göra flertalet urval som bland annat att visa saldon i hh:mm eller i decimalform (decimalform är oftast så saldon ser ut på medarbetaren i löneprogrammet).

I nedan exempel på rapport har jag valt att ta ut arbetad och planerad tid, det som visas i rapporten är då en summering för valda konton. 

 

I det fallet som du jämför rapporter med en kollega och/eller oss på supporten så är det bra att tänka på att man tar ut rapporten i timmar eller decimalform. Tänk på att 38:15 (38 timmar och 15 minuter) blir 38,25 .