Kontorapport per dag

Visar alla konton för antingen en person eller en arbetsuppgift men bara de som har vald arbetsuppgift som sin primära.

Visar alla konton för antingen en person eller en arbetsuppgift men bara de som har denna arbetsuppgift som sin primära.

Rapporten finner du under -Rapporter -Konto -välj rapporten Kontorapport per dag.

När du tar ut rapporten har du möjlighet att välja vilken rapportmall som du vill ta ut den tillsammans med, rapportmallen styr nämligen vilka konton som ska visas.

Du har också möjlighet att inkludera medarbetare utan aktivt anställningsavtal i det fallet som hen har saldo under vald tidsperiod. 

Väljer du att ta ut rapporten för en arbetsuppgift så kommer varje medarbetare att synas med egna summeringar utifrån vald rapportmall. 

I det fallet som du jämför rapporter med en kollega och/eller oss på supporten så är det bra att tänka på att man tar ut rapporten i timmar eller decimalform. Tänk på att 38:15 (38 timmar och 15 minuter) blir 38,25 .