Kontorapport per person

Visar kontosaldon per person utifrån den rapportmall som är vald. Om urval sker på en arbetsuppgift tas endast personal med som har arbetsuppgiften markerad som primär.

Visar kontosaldon per person utifrån den rapportmall som är vald.
Om urval sker på en arbetsuppgift tas endast personal med som har arbetsuppgiften markerad som primär.

Rapporten finner du under -Rapporter -Konto -välj rapporten Kontorapport per person. 

Du kan välja att ta ut rapporten per anställd eller per avtal/kollektivavtal. 

När du tar ut rapporten har du möjlighet att göra flertalet urval som bland annat att visa saldon i hh:mm eller i decimalform (decimalform är oftast så saldon ser ut på medarbetaren i löneprogrammet).

I det fallet som du jämför rapporter med en kollega och/eller oss på supporten så är det bra att tänka på att man tar ut rapporten i timmar eller decimalform. Tänk på att 38:15 (38 timmar och 15 minuter) blir 38,25 .