Koppla medarbetaren till ett anställningsavtal

Nu måste medarbetaren kopplas till ett avtal och detta görs under -Personal -Medarbetaren -Anställningsavtal.

Här väljer du vilket kollektivavtal den anställde ska vara knuten till, det gör du i underrubriken Anställningsavtal. Det är viktigt att välja rätt avtal för att tiden ska beräknas rätt. Läs igenom de avtal som det finns att välja på genom att hålla nere rullgardinsmenyn för kollektivavtal och fundera på vilket som är mest likt det avtal som du fysiskt tecknat med den anställde.

Har avtalet ordet Mån i namnet visar det på att detta är ett avtal för medarbetare som har en fast månadslön. Står det Tim i avtalet betyder det att den medarbetaren har en fast anställning på ett visst antal timmar men avlönas timme för timme, inte en klumpsumma månadsvis. Om en medarbetare har en fast anställning är det viktigt att du fyller i antal timmar medarbetaren ska arbeta varje vecka i rutan för Veckoarbetstid. Veckoarbetstiden ligger sedan till grund för samtlig tidsberäkning i systemet. Alla anställda måste vara kopplade till minst en Arbetsuppgift och du kan lägga till eller ta bort arbetsuppgifter om du trycker på Lägg till/Ta bort.
Ange startdatum för anställningen i rutan Fr o m datum. Finns det ett slutdatum på anställningen lägger du till det under -T o m datum (om inte låter du fältet vara blankt).

Ange även -Anställningsform samt lön.