Korrigera fel i Timbanken i en tidigare periodavstämning

Denna artikel beskriver hur du korrigerar fel i en tidigare periodavstämning du gjort i Timeplan.

När ett fel har gjorts i en tidigare avstämd period visas det med en röd varningstext på den anställde under Personal - [den anställdes namn] - Periodavstämning. Felet kan korrigeras på två sätt.

  • Genom att du raderar tidigare avstämningsperioder till dess felet försvinner. Du kan radera den så länge som avstämningsdatumet befinner sig i öppen löneperiod. Tryck på knappen Radera och lägg sedan in en ny avstämning med de rätta summorna.

Tips! Om du önskar korrigera och radera en tidigare inlagd avstämning kan det vara bra att anteckna summorna för den tidigare avstämningen för att komma ihåg vilken summa man önskat att betala ut eller avskriva. Det är smidigt att göra detta genom att ta en bild av din skärm - så kallad printscreen. Efter du raderat avstämningen kommer ingen data av den att finnas kvar i Timeplan.


Avstämningen kommer att påverka saldot för timbanken på ex. Tid- och kontorapporten. Avstämningsdagen kommer att sakna saldo för timbanken och summan som flyttas vidare till nästa period kommer att synas på första dagen i nästa avstämningsperiodDärefter går du in på Personal - [den anställdes namn] - Stämplingar och Saldon. Gå in på en dag inom den avstämda perioden och korrigera saldot genom att lägga till ett manuellt saldo på avstämningskontot, i det här fallet heter kontot Årsarbetstid/timbank, motsvarande de över- eller underskjutande timmarna. I exemplet saknas 8 timmar därför läggs 8:00 timmar till för att varningstexten ska släckas.

Under kommentar kan du välja att skriva in vad det manuella saldot avser. När du lagt in rätt saldo - tryck OK i rutan och därefter Spara


Gå sedan tillbaka till sidan för Periodavstämning och kontrollera att varningstexten är borta.