Kostnadsställen

Kostnadsställen kan likställas med avdelningar eller områden inom ett företag. I Timeplan används dessa för att det ska gå att sortera in personal i grupper och lättare få översyn och kontroll på vem som arbetar var, hur schemat ser ut, att behovet är täckt och hur kostnaderna för varje avdelning ser ut. All personal associeras med minst ett kostnadsställe och personal kan inte schemaläggas på kostnadsställen dom inte är associerade till.

För att lägga upp eller justera kostnadsställen trycker man på fliken Administration och sedan väljer man Kostnadsställe. Man får då upp en lista på alla aktiva kostnadsställen. Vill man även se inaktiva bockar man i den rutan.

Om man vill lägga upp nya kostnadsställen klickar man på Ny+, uppe i vänstra hörnet.

 

 

Man får då välja ett namn på kostnadsstället (tex. disk) och en förkortning som kommer visas när man arbetar med kompakt vy i t ex Månadsöversikten. Man får också välja vilken färg kostnadsstället ska ha ur rullgardinsmenyn. Vi rekommenderar att man inte väljer svart eller röda toner då viktig text kan försvinna. När man är nöjd med sina val trycker man på Spara.