Lägg till stämpling på en medarbetare

Om en medarbetare har missat att registrera sin tid i början eller i slutet av ett arbetspass (stämpla in eller ut) kan du som administratör lägga till en stämpling på medarbetaren i efterhand.

Om en medarbetare har missat att stämpla in eller ut kan du lägga till en stämpling antingen via åtgärdslistan eller via -Personal -välj aktuell medarbetare -Stämplingar och saldo - Välj aktuell dag.

I nedan exempel har jag valt att lägga till en utstämpling som saknas för den 26/7-2021.

Klicka på Lägg till stämpling så kommer stämplingsrutan upp. Missad in-ut stämplingstid kommer upp i rutan enligt schemalagd arbetspass per automatik. Om stämplingen avser annat än arbetspasset ändras detta manuellt i rutan för Tid.

När stämplingen är tillagd klicka på OK så rutan stängs ner och sedan spara dagen för ny omräkning.