Lägga till, ta bort eller ändra arbetsuppgift på en anställd

Det händer att en anställd får förändrade arbetsuppgifter och därmed behöver schemaläggas på andra eller ytterligare arbetsuppgifter.

För att lägga till, ta bort eller ändra arbetsuppgift på en anställd behöver du gå till Personal - [den anställdes namn] - Anställningsavtal. Klicka på knappen för Lägg till/Ta bort i det blå fältet för Arbetsuppgifter

Vill du lägga till någon arbetsuppgift så bocka i den fyrkantiga rutan för den arbetsuppgift som den anställde ska kunna arbeta på. Du kan välja flera arbetsuppgifter, dock måste en vara primär, vilket du markerar genom att flytta pricken till cirkeln för just den arbetsuppgiften. Välj därefter OK och därefter Spara.

Vill du ta bort en arbetsuppgift så bocka ur markeringen i den fyrkantiga rutan på den arbetsuppgift som den anställde inte längre ska kunna schemaläggas på.

Du kan aldrig ta bort en arbetsuppgift som är primär, utan då måste du markera en annan arbetsuppgift som primär först. Välj därefter OK och därefter Spara.

Det går bra att lägga till och ta bort arbetsuppgifter utan att avtalsperioden behöver ändras.