Lägga till, ta bort eller ändra kostnadsställe/arbetsuppgift på en anställd

Det händer att en anställd får förändrade arbetsuppgifter och därmed behöver schemaläggas på andra eller ytterligare kostnadsställen.

För att lägga till, ta bort eller ändra kostnadsställe på en anställd behöver du gå till Personal - [den anställdes namn] - Anställningsavtal och gå till knappen för Lägg till/Ta bort i det blå fältet för Kostnadsställen

Vill du lägga till kostnadsställen så markera den fyrkantiga rutan för de kostnadsställen som den anställde ska kunna arbeta på. Du kan välja flera kostnadsställen dock måste ett vara primärt vilket du markerar genom att flytta pricken till cirkeln för rätt kostnadsställe. Välj därefter OK och därefter Spara.

Ska du ta bort kostnadsställen så kan du ta bort markeringen i den fyrkantiga rutan för det kostnadsställe som den anställde inte ska kunna schemaläggas på i fortsättningen. Dock kan du inte ta bort det primära kostnadsstället. Innan det kostnadsställe som är primärt kan tas bort så måste du markera ett annat kostnadsställe som ska vara primärt i fortsättningen. Välj därefter OK och därefter Spara.


Det går bra att lägga till och ta bort kostnadsställen utan att avtalsperioden behöver ändras.