Lägga till/ta bort arbetsuppgifter i en medarbetares avtal

Artikeln beskriver hur du lägger till och tar bort en/flera arbetsuppgift/er på en medarbetares avtal i Timeplan.

Gå till fliken Personal.
Sök upp den medarbetare vars avtal du önskar hantera.


Klicka på fliken Anställningsavtal.
Under den blå listen ser du vilka arbetsuppgifter medarbetaren har i sitt avtal och kan schemaläggas på.

För att ta bort alternativt lägga till en arbetsuppgift i medarbetarens avtal klickar du på ”Lägg till/Ta bort”.

Du får nu upp en ruta där du ser samtliga arbetsuppgifter. Bocka ur det arbetsuppgifter du önskar ta bort/alternativt bocka i det du önskar lägga till i medarbetarens avtal genom att klicka i/ur rutan. Klicka på OK.

Den arbetsuppgift som ligger som primärt är den arbetsuppgift som kommer upp per automatik för medarbetaren då man schemalägger. Det är också här kostnaden för medarbetarens arbetstid hamnar om hen stämplar in/ut utan schema och om stämplingen inte görs genom att stämpla ”Byte” i stämpelterminalen. Vill man byta primär arbetsuppgift i avtalet klickar man i under ”Primärt” vid den arbetsuppgift man önskar byta till. Klicka sedan på OK.

Klicka på ”Spara” uppe till vänster på sidan. Du får då upp en ruta för att bekräfta förändringarna i avtalet. Här väljer du antingen att bekräfta från anställningens början. Det går bara att göra om datumet är i öppen löneperiod. Eller så väljer du ett annat datum genom att klicka på rutan där datumet står och väljer i kalendern som kommer upp. Klicka på Spara.