Låsa upp en användare

För att kunna låsa upp en låst användare behöver du ha en behörighet som ger dig rätt att lägga upp nya användare i Timeplan. Om du saknar behörighet rekommenderar vi dig att du vänder dig till den på företaget som är ansvarig för Timeplan.

Anledningen till att ett login för en användare är låst beror antingen på att användaren slagit in lösenordet fel för många gånger eller att någon med administrationsbehörighet medvetet låst personen. 

  1. För att låsa upp gå till Administration - Behörighet - Användare och bocka i rutan "Visa låsta användare".


2. Därefter kommer en lista över alla användare i företagets Timeplan, klicka på den användare du vill låsa upp. 

3. Bocka ur rutan "Låst användare" på användarsidan.

4. Om användaren glömt sitt lösenord kan detta bytas ut i raden för lösenord.

5. Spara.