Låst användare? Så här gör du

Om en användare blivit låst i systemet ber vi dig att kontakta er Timeplan-ansvarig på din arbetsplats för att låsa upp din användare.

Eftersom personal hos våra kunder ibland byts ut så är det svårt för oss på Timeplan Support att avgöra vilka användare som ska vara låsta och av vilken anledning i så fall. Att en användare blir låst kan till exempel bero på avslutade anställningar eller att man har skrivit in fel lösenord fler än fem gånger vid inloggning. 

Vi på Timeplan hänvisar därför personer med låst användare till de som som är Timeplan-ansvarig på er arbetsplats. Det ger bäst säkerhet.