Medarbetarens lön

Så här lägger du in rätt lön på dina medarbetare och vi förklarar de olika avtalsformerna.

För att lägga in lön på en medarbetare går du till -Personal -välj aktuell medarbetare -Anställningsavtal. 

Om en medarbetare har en deltidsanställning på 50% så lägger du in hens aktuella lön, det vill säga medarbetarens 50% lön i nedan exempel så är det 19 000 kr/mån.


Viktigt är också att välja månadslön om medarbetaren har det annars ändra till Timlön eller dagslön så att det blir rätt. 

 Förklaring av avtalsformer i Timeplan  

  • Mån – avser personal som har en fast månadslön
  • Tim – avser personal som har ett fast antal timmar i månaden men som avlönas timme per timme
  • Extra – avser personal som arbetar utan att ha några fasta timmar och som avlönas timmer per timme
  • Unionen/Tjm – Tjänstemanna-avtalen 

Kostnadsberäkning är en tillvalsmodul i Timeplan om du är intresserad mer av den kontakta gärna oss på supporten på support@timeplan.se eller 031-730 40 30 så berättar vi mer samt kan skicka ett prisförslag på tillvalsmodulen.