Lönekoppling mellan Timeplan och Agda

Agda

Vid export av löneunderlag till Agda skapas 3 filer:

 1. Löneart - Filen innehåller lönearter per anställd enligt följande:
  1. Kolumn 1: Anställningsnummer
  2. Kolumn 2: Löneart
  3. Kolumn 3: Belopp (om lönearten är av typen Belopp)
  4. Kolumn 4: saldo (om lönearten tid eller styck)
  5. Kolumn 5: Kostnadsställe
  6. Kolumn 6: Avdelning
 2. Schema och Frånvaro - Filen innehåller Schemakod och frånvaro per person och dag
  1. Kolumn 1: Anställningsnummer
  2. Kolumn 2: Datum
  3. Kolumn 3: Schemakod (se förklaring nedan)
  4. Kolumn 4: Frånvarokod
  5. Kolumn 5: Start på frånvaro (alltid 0:00)
  6. Kolumn 6: Slut på frånvaro (0:00 + passets längd)
  7. Kolumn 7: Kostnadsställe
 3. Personuppgifter - Denna fil skapas endast som exempeldata och fungerar inte enligt Agdas önskemål då Timeplan inte vet hur filen ska se ut. Agda har inget standardiserat sätt för att läsa in persondata vilket betyder att om kunden vill läsa in persondata så måste de köpa kundanpassningar av Agda. 

Schemakoder i Agda

Export av schema till Agda bygger på att Agda först skapar upp ett stort antal färdiga arbetspass i Agda.
Varje arbetspass har en kod som följer ett visst mönster som Timeplan känner till. T ex E00 betyder 4:00, G30 kan betyda 6:30. Då Timeplan skapar schemafilen till Agda (kolumn 3 i filen "Schema och Frånvaro") hänvisar Timeplan till denna kod. 

Filen som Agda ska använda för att skapa schemakoderna i Agda finns här: Support\Lönekoppling\Agda\Schemaregister 0.01-23.59.xlsx.
Excelfilen med schemakoderna är framtagna av Agdas supportavdelning och ska användas för att skapa upp de olika schemakoderna i Agda. Vid konfiguration av lönekoppling mellan Timeplan och Agda skickar Timeplans support Excel filen  med schemaregister till kunden så att de kan läsa in den i Agda.

Det går även att ställa in om dagar utan arbetspass (ledig dag) ska få en egen schemakod. Detta är en systeminställning som Timeplans supportavdelning hjälper till med att konfigurera.