Lathund för Rapportgeneratorn

Skapa mall för excelrapport:

 1. Skapa en Excelmall i fliken -Rapportgenerator -Excelmallar (Ange namn, konton, ksgrupper, osv)
 2. Gå till Excelrapporter och öppna rapporten (på så vis får du in rådata i rapporten)
 3. Skapa ett nytt blad
 4. Skapa pivogrid m.m. enligt önskemål
 5. Spara filen på lämplig plats
 6. Gå till fliken -Rapportgeneratorn -Excelmallar och läs in filen

 

Skapa en formel:

Att lägga till ett beräknat element, d v s en rad som är en formel  t ex ’Kostnad’ / ”Arbetad tid”:

 1. Markera cellen ”Arbetad tid” eller ”Kostnad” i pivotgridden.
 2. Välj fliken ”Alternativ” och klicka på ”Fält, objekt och uppsättningar”. ”ANALYSER” heter fliken i Office 2013.
 3. Välj ”Beräknat element”.
 4. Skapa ett nytt beräknat element med t ex formeln =’kostnad' /'arbetade tid'.

 

Övriga tips:

Makron

 1. Filen måste vara av typen ”xlsm” för att kunna innehålla makron. ”xlsx” är standard och kan användas om du inte ska använda makron.
 2. Öppna VBA-fönstret, tryck ALT + F11

 

Dölja beräkningsfel

Högerklicka på Pivotgridden och välj Pivottabellalternativ.

Välj fliken ”Layout och format”, kryssa för ”Visa för felvärden”.

 

Förenkla tabellens utseende

 1. Högerklicka på Pivotgridden och välj Pivottabellalternativ.
 2. Välj fliken ”Summor och filter”, kryssa ur ”Visa summering av rader” och ”Visa summering av kolumner”.
 3. Välj fliken ”Visning”, kryssa ur ”Visa knappar för visa/dölj”.
 4. Markera en radettikett, t ex hotellnamnet och välj ”Fältinställningar”.
 5. Välj fliken ”Layout och utskrift”,  kryssa för ”Infoga en tom rad efter varje elementetikett”.

 

Automatisk omladdning av data

 1. Högerklicka på Pivotgridden och välj Pivottabellalternativ.
 2. Välj fliken ”Data”, kryssa för ”Uppdatera data när filen öppnas”. (Oprövad)

 

Formatera tabelldata, t ex ta bort decimaler m.m.

 1. Markera en cell med data/värde.
 2. Högerklicka och välj ”Värdefältsinställningar”.
 3. Klicka på ”Talformat”. 

 

Ta bort texten (tom)

 1. Markera “(tom)” , högerklicka och välj “Filter” -> ”Etikett filter”.
 2. Skapa filter: ”är inte lika med” och ”(*)”. (skriver * istället för tom så kanske det funkar på andra språk också… (oprövat)).
 3. Upprepa på alla rader och kolumner som finns.

 

Visa datumperiod som finns i rapporten

 1. Skriv följande i en cell: = "Datumperiod:  " & TEXT(MIN(Data!K1:K1000);"ÅÅÅÅ-MM-DD") & " - " & TEXT(MAX(Data!K1:K1000);"ÅÅÅÅ-MM-DD").
 2. Ovanstående förutsätter att datafliken heter data och att datum anges i kolumnen K, men så bör det alltid vara.

 

Ändra bakgrundsfärg beroende på värde – Villkordsstyrd formatering

 1. Det går inte styra formatering per rad eller kolumn utan formateringen gäller hela tabellen. (Det går att sätta upp per rad eller kolumn men urvalet blir fel då man trycker Uppdatera)
 2. Markera en värdecell i pivottabellen.
 3. Välj Start -> Villkordstyrd formatering
 4. Välj ny regel
 5. Välj radiobutton ”Alla celler med…” (Får du inte upp någon radiobutton så har du inte markerat en värdecell utan något annat)
 6. Gör dina formateringsinställningar och tryck Ok.