Manuella inställningar - arbetspass

I Timeplan finns möjligheten att göra manuella ändringar såsom rastavdrag, kostavdrag och ändring av avtal i ett arbetspass om du inte vill att medarbetarens avtal ska styra, vilket det gör om inga manuella förändringar görs på arbetspasset.

Inställningar kan göras på olika ställen i Timeplan exempelvis under Personal-[medarbetarens namn]- Stämplingar och Saldon eller via Planering-Veckoöversikt eller i arbetspasset på Planering-Arbetspass som sedan används för att bygga grundscheman och behovsmallar.

Stämplingar och saldon 

Inställningar via Stämplingar och Saldon gör du när du klickar på personalfliken och söker medarbetaren med namn eller anställningsnummer.

Klicka på underfliken Stämplingar och Saldon och välj det datum där du vill ändra arbetspassets inställningar.

Dubbelklicka på arbetspasset för att öppna det. Genom att klicka på pilarna/rullgardinsmenyerna får du olika val för ändringar av inställningar. Gör dina val och klicka på spara.

Skärmbild 2022-07-20 161302


Planering - Veckoöversikt

Inställningar kan även göras via fliken Planering – Veckoöversikten genom att dubbelklicka på den övre rutan på den dag och person där du vill göra ändringar.

Skärmbild 2022-07-20 160731

Planering - Arbetspass

Under fliken planering och arbetspass skapar man de arbetspass som man sedan kan schemalägga sina medarbetare på. Arbetspassen används främst för att skapa grundscheman och manuella ändringar som ligger på dessa pass slår igenom i alla grundscheman för alla personer som använder just det passet.

Pass med manuella ändringar behöver ha ett namn indikerar detta. Exempelvis  ”Dagpass utan rast” om rast är bortvalt på passet.

Skärmbild 2022-07-20 161739

Observera! Har du gjort manuella förändringar genom Planering-Arbetspass kommer att dessa förändringar att gälla varje gång en medarbetare går på detta arbetspass.

Du kan enkelt se om det finns någon manuell förändring på ett arbetspass genom att gå till Personal-[medarbetarens namn]- Stämplingar och Saldon. Om arbetspassets tider är utskrivna kursivt betyder det att manuella förändringar har gjorts. 

Ta bort manuella inställningar från ett arbetspass 

Vill du nollställa de manuella inställningarna på ett arbetspass kan du lätt göra det genom att lägga (streck) på alla val. Ligger streck på rader för rast, kostavdrag och kollektivavtal kommer medarbetarens avtal att styra sammanräkningen av dagen utifrån arbetspasset och stämplingarna.


ALLA manuella förändringar styr ALLTID över de grundläggande information.