Manuellt tillagda saldon

Visa manuellt tillagda saldon gjorda av en användare.

Rapporten finner du under -Rapporter -Konto -välj rapporten manuellt tillagda saldon

Ibland behöver man lägga till lönearter inför lönekörning, t ex lönearter för olika typer av tillägg, alternativt göra korrigeringar till specifika konton. Kan man inte använda Periodavstämningsfliken finns det ett annat verktyg som heter Manuella Saldon som tillåter dig att göra en direktdebitering mot ett konto i Timeplan. 

Debiteringen måste göras i öppen löneperiod och om kontot är knutet till lön kommer den skickas med i lönefilen. Är kontot inte kopplat till lön stannar korrigeringen i Timeplan. 

Du kan göra både debiteringar och krediteringar mot konton. Du hittar verktyget under Personal - [medarbetarens namn] - Stämplingar och Saldon

Välj dagen i månaden då du vill göra korrigeringen och tryck på knappen Lägg till saldo.


I rutan som kommer upp väljer du vilket konto som ska belastas. 


På nästa rad lägger du önskat saldo. Du gör krediteringar genom att använda ett minustecken (-) framför summan. Gör du en debitering behöver du inte använda något extra tecken utan kan bara skriva summan. Hur du anger summan beror på vilket format kontot är i (antal, decimal eller timmar). 

  • Antal anges i heltal tex. 2
  • Decimal anges i decimalform tex. 1,5
  • Timmar anges med ett kolon tex. 1:30 (en timme och trettio minuter) eller 0:30 (trettio minuter)

På raden Arbetsuppgift väljer du vilken arbetsuppgift som ska belastas med det manuella saldot. Per automatik kommer medarbetarens primära arbetsuppgift upp.

På raden Kommentar kan du lägga in en notering om varför du har lagt till ett manuellt saldo. 

När du är nöjd klickar du på OK

Vill du sedan se det manuella saldot separat bockar du i Visa användarsaldon separat. Saldona som du lagt in visas nu nedanför den ordinarie dags-uträkningen under rubriken Konto.

Önskar du ta bort ett saldo klickar du på det lilla röda krysset till höger om saldot. Detta går endast att göra så länge löneperioden är öppen. Det är även här du kan se vilken administratör som har lagt till det manuella saldot samt när saldot lagts dit. 

Vill du ha en fullständig översikt över alla manuella saldon som har lagts till under en vald period finns en rapport som heter Manuellt tillagda saldon. Denna hittar du under fliken Rapporter - Konto.