Veckoöversikten - Meddela passförändringar

I samband med att du gör enskilda ändringar i schemat kan det vara bara att göra den berörda medarbetaren uppmärksam på schemaändringen.

Direkt i veckoöversikten där ändringen oftast görs finns en funktion för detta som kallas för "Informera om passändring" eller "Passändring".


Genom att använda denna funktion skickar du ut ett meddelande/en pushnotis till din medarbetare. Denna innehåller en uppmaning att kontrollera sitt schema via den länk som skickas i meddelandet, länken leder till medarbetarens app. Du hittar passändringsknappen högst upp i högra hörnet i Veckoöversikten. När du klickar på knappen Informera får du välja vilka medarbetare du vill skicka meddelande till. De medarbetare som är markerade med en bock kommer att få meddelandet. 


Du kan också ställa in hur långt efter passändringen är utförd av administratören som den ska visas i listan och därmed ska kunna skickas ut som ett meddelande till medarbetaren.