Lägg till Närstående/Barn i Timeplan

Det finns möjlighet att välja för vilket barn som en ansökan om frånvaro/föräldraledighet avser för de kunder som har Hogia Lön Plus som löneprogram.

Börja med att lägga in medarbetarens barn under -Personal -Aktuell medarbetare -Närstående/Barn -Klicka på +Ny -Lägg in barnets namn samt födelsedatum.

Om man inte har lagt in barnet under sidan -Närstående barn så kommer medarbetaren tyvärr inte att kunna ange vilket barn hen ansöker om ledighet för. 

 

När medarbetaren sedan gör en ledighetsansökan via webbappen så kan de välja för vilket barn som ledighetsansökan avser. 

 

Avdelningschefer finner också informationen när hen ska hantera ledighetsansökan för föräldraledighet.