Närvarolista - vilka är på plats?

Du finner Närvarolistan i Timeplan under fliken Status. Här visas aktuell status just nu för de som är schemalagda. Denna uppfyller Skatteverkets krav på gröna boken (HRF).

I vår närvarolista syns vilka personer som är på plats och har stämplat in, vilka som har schema och borde stämplat in samt vilka som är frånvarande med giltig frånvarokod. Listan kan skrivas ut i händelse av kontrollbesök från Skatteverket och det är därför viktigt att alla som är på plats också har stämplat in. Vid besök av Skatteverket klickar ni på Skriv ut kontrollrapport som används för att se vilka som är instämplade, även de som stämplat in tidigare på dygnet.

Beskrivning av de färger som syns: 

  • Grön – Har stämplat in och arbetar just nu
  • Röd – Har arbetspass just nu men har inte stämplat in
  • Gul – Har arbetspass men har en giltig frånvarokod
  • Grå – Arbetspass finns under dagen men inte just nu

 

Om man har mycket tillfällig personal kan det vara bra med tilläggsmodulen Självregistrering där den anställde själv kan registrera sig i stämpelterminalen utan att först vara upplagd i Timeplan.