Närvarorapport

Visar all personal som ska arbeta den valda dagen. Används även som personalliggare.

Närvarorapporten finner du under -Rapporter -Personal -Välj rapporten Närvarorapport. Välj vilket datum som du önskar ta ut rapporten för.

 

På rapporten syns vilka personer som är på plats och har stämplat in, vilka som har schema och borde stämplat in samt vilka som är frånvarande med giltig frånvarokod. Listan kan skrivas ut i händelse av kontrollbesök från Skatteverket och det är därför viktigt att alla som är på plats också har stämplat in.