Lägga upp Nyckeltal i Timeplan

Såhär lägger du upp Nyckeltal i Timeplan samt kopplar dessa till Veckoöversikten

För att lägga upp Nyckeltal i Timeplan hjälper vi på supporten dig med att lägga upp de konton som behövs. Här följer exempel på ett nyckeltal för antal städade rum per arbetad timme.

Gå via fliken Avtal - Konton

Exempel:  Vi lägger upp ett konto för Faktiskt arbetad tid (om det inte redan finns. (Det brukar det nästan alltid göra). 

Såhär läggs ett konto upp för Städade rum. Observera att kontot måste vara inställt på Nivå - Saldo per arbetsuppgift (vanligast) eller Saldo per företag

Systemkontogrupp = Övrigt

 

Nu är det dags att tillverka själva nyckeltalet. Det gör du via fliken Planering - Nyckeltal. 

Ge nyckeltalet ett namn och eventuellt en beskrivning. 

Klicka på Redigera och lägg in formeln enl bilden nedan.

Bocka i vilken/vilka arbetsuppgifter som ska knytas till nyckeltalet. 

 

För att nu få fram nyckeltalen i Veckoöversikten behöver du gå in på den och klicka på Inställningar. Här väljer du att bocka i Nyckeltal. Klicka sedan på knappen Välj nyckeltal och bocka i de du önskar se i Veckoöversikten.