Nytt tillfälligt avtal

I Timeplan finns funktionen för att infoga en kortare anställnings- eller villkorsperiod i en redan befintlig avtalsperiod. Denna funktion stödjer exempelvis av Detaljhandelsavtalets krav på anställningsavtal med lovad veckoarbetstid vid så kallad tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet. Funktionen kan användas när anställningsformen allmän visstidsanställning eller vikariat är aktuellt.

För att använda sig av funktionen behöver medarbetaren redan ha ett pågående avtal i Timeplan.

Ta fram det pågående avtalet för medarbetaren genom att gå till Personal-[medarbetaren]-Anställningsavtal i Timeplan.

Skärmbild 2022-07-21 092416

I huvudraden finns + Nytt tillfälligt avtal….  

När du trycker på den öppnas en ny ruta för Nytt tillfälligt avtal.

Skärmbild 2022-07-21 093410

  • I rutan väljer du vilket kollektivavtal som medarbetaren ska kopplas till under det tillfälliga avtalet.
  • Fyll i avtalperioden genom att ange från och med samt till och med datum – var noga med att välja rätt datum från början!
  • Ange den totala veckoarbetstiden för avtalsperioden, alltså grundanställningens + den tillfälliga utökningens sammanlagda veckoarbetstid. Exempelvis om grundanställningen är 10 timmar i veckan och medarbetaren blir lovad ytterligare 10 timmar i veckan så ska du fylla 20 timmar i rutan för veckoarbetstid.
  • Välj anställningsform
  • Under rutan anteckningar fyller du i vem som medarbetaren är/vikarierar för, detta är obligatoriskt att fylla i om du väljer anställningsform vikariat.
  • När du nu trycker spara kommer det nya avtalet att skapas upp och fogas in i befintlig avtalsperiod.

Det är bra att veta att grundschemat fortsätter rulla under den tillfälliga avtalsperioden men att grundschemat får avbrott som följer de olika avtalsperioderna på detta sätt kan grundschemat för det tillfälliga avtalet ändras utan att det påverkar den ursprungliga planeringen.

Skärmbild 2022-07-21 0924177

Under Historik i huvudmenyn på sidan Anställningsavtal får du fram en lista där du kan följa de olika avtalsperioderna.

Skärmbild 2022-07-21 094449