1. Hjälpcenter
  2. Tidrapportering
  3. Stämplingsterminal även kallat Timeclock

Offlinestämplingar i stämpelterminal

Artikeln beskriver hur era stämplingar lagras om er terminal mister internetanslutning.

När ni registrerar tid på en terminal som inte är uppkopplad till internet eller där inte er terminal har full nätverkstyrka, registreras tiderna som offline. Du ser enkelt vid stämplingstillfället om terminalen är offline enligt bild nedan. 


Under fliken Personal - Stämplingar och saldon i Timeplan kan du enkelt se om en specifik stämpling gjordes i offline mode genom att symbolen i bilden nedan dyker upp efter klockslaget för stämplingen.  

Samtliga offlinestämplingar finner du under fliken Status och -Offlinestämplingar.

Offlinestämplingarna blir sedan aktiva när terminalen återfår internetuppkoppling.