Omkoppling av lön även kallat löneomkoppling

I den här artikeln finner du information om vad som sker vid en löneomkoppling.

Omkoppling  av lön 

 En utav anledningarna till att man gör en omkoppling av lön är för att kunden byter lönesystem och därmed får nya lönearter som behöver ersätta de tidigare i systemet. Vi på Timeplan vill också informera er som kund att det kommer att krävas en del handpåläggning från er sida innan alla justeringar är klara för att det ska passa med det nya lönesystemets uppsättning.

Här följer en checklista på vad som behöver göras: 

 • Vem är ansvarig från kundens sida? Timeplan behöver kontaktuppgifter såsom mailadress och telefonnummer
 • Kunden informerar Timeplan om vilket lönesystem dom har samt vilket dom ska byta till. När arbetet med löneomkopplingen påbörjas så kommer ni som kund inte längre att kunna ta ut en lönefil för det gamla systemet. 
 • Kunden informerar Timeplan om tidsplan samt vilken månad (om någon) dom kommer att köra dubbelt mot det gamla systemet
 • Kommer det att vara en konsult inblandad från det nya lönesystemet? 
 • Hur många dagar har vi på oss att köra testfiler och när kommer detta ske?
 • När beräknar ni som kund att köra skarp lön första gången i det nya systemet? 
 • Timeplan skickar över en lönematris för kunden att fylla i med de nya lönearterna samt avvikelsearterna.
 • Timeplan går tillsammans med ansvarig hos kunden igenom de beräkningsregler som ligger i bakgrunden och som kan komma att påverka uträkningarna vid en omkoppling 
 • Under den här tiden förväntar vi oss att ha tät kontakt med både kund och eventuell lönekonsult 
 • När omkopplingen är klar räknas samtliga avtal om och därmed kommer sannolikt kunden att behöva hantera avvikelser i åtgärdslistan
 • Kunden kan också behöva stämpla om medarbetare som har angivit en gammal avvikelsekod
 • När alla fel är åtgärdade tar kunden ut en testfil som importeras i lönesystemet 
 • Kunden skickar en tydlig och klar rapport om vilka fel som har upptäckts och hur dessa ska åtgärdas (tex. en ny löneart eller avvikelsekod) 
 • Timeplan korrigerar de eventuella felen och meddelar kunden 
 • Upprepa ovanstående tills alla fel är åtgärdade 

Krav från Timeplan för att processen ska fungera så smidigt som möjligt

 • Beräknad tidsåtgång efter att Timeplan har erhållit korrekt uppgifter är ca en månad.  
 • Detta förutsätter att kunden ger Timeplan all information som behövs 

Under en omkoppling kan man stöta på många oklarheter och frågetecken och därför förväntar vi oss att kunden finns tillgänglig och svarar på frågor. Om kunden inte finns tillgänglig under omkopplings-tiden kan Timeplan inte garantera att tidsramen hålls och att vi blir klara i tid.