Periodavstämning

Det finns möjlighet att stämma av Timbanken för anställda genom funktionen Periodavstämning i Timeplan.

Funktionen finns under Personal, sök upp och klicka in på den anställda därefter kommer valet Periodavstämning upp i undermenyn.

För att stämma av Timbanken börja med att välja avstämningsdatum i rutan för slutdatum under rubriken Nuvarande period.

Automatiskt kommer nu det ackumulerade saldot för perioden upp. Vid positivt saldo är siffran svart och möjligheten att välja utbetalningskonto finns under Avstämning av nuvarande period. Här väljer du det utbetalningskonto som önskas i rullgardinsmenyn för Utbetalningskonto.

Därefter väljer du att betala ut hela eller delar av timmarna genom att fylla önskat antal timmar i fältet för Att betala ut. Du kan nu tabba vidare till dess du markerar Utför avstämning. Om du valt att enbart betala ut en del av det totala saldo för perioden kommer nu rätt antal timmar att beräknas och hamna i rutan för Flytta till nästa period. Därefter tryck på Utför avstämning.


Om saldot är negativt kommer möjligheten att välja avskrivningskonto upp under Avstämning av nuvarande period. Här fungerar det på samma sätt som om saldot är positivt. Om hela summan ska avskrivas lämna då kontot för Avskrivningskonto tomt (-) och tabba förbi fälten för Saldo att avskriva och Flytta till nästa period. Därefter tryck på Utför avstämning.

Det är viktigt att önskad summa fylls i antingen i fältet för Att betala ut/Saldo att avskriva eller Flytta till nästa period. Vid manuell justering i båda fälten kan den totala summan för avstämningen bli fel om så är fallet kommer en informationsruta med röd text att visas till dess att felet är korrigerat.


Korrigering av fel inlagd avstämning

Om tidigare inlagd avstämning blivit fel finns möjlighet att radera denna så länge som avstämningsdatumet befinner sig i öppen löneperiod. Tryck på knappen Radera och lägg sedan in en ny avstämning.

Tips! Om du önskar korrigera och radera en tidigare inlagd avstämning kan det vara bra att anteckna summorna för den tidigare avstämningen för att komma ihåg vilken summa man önskat att Betala ut eller avskriva. Det är smidigt att göra detta genom att ta en bild av din skärm så kallad Print Screen. Efter du raderat avstämningen kommer ingen data av den att finnas kvar i Timeplan.


Avstämningen kommer att påverka saldot för timbanken på ex. Tid och kontorapporten. Avstämningsdagen kommer att sakna saldo för Timbanken och summan som flyttas vidare till nästa period kommer att synas på första dagen i nästa avstämningsperiod.