Personalrapporter

I Timeplan finns ett antal personalrapporter du kan ta ut, t ex Anställningsbetyg, Anställningsbevis och Arbetsgivarintyg.

Det är viktigt att medarbetarens personuppgifter är ordentligt ifyllda i systemet. Företagets uppgifter ska också vara ifyllda under Administration – Organisation – Företag, då dessa uppgifter sedan skrivs ut i de olika personalrapporterna.

Välj fliken Personal i vänstermenyn. Klicka på den medarbetare du önskar ta ut en rapport för. Klicka sedan på  Rapporter i undermenyn till vänster. Vid Typ av rapport (i rullgardinsmenyn) hittar du sedan de olika rapporterna som finns att välja på.Anställningsbetyg

  • Välj Anställningsbetyg i rullgardinsmenyn.

Skriv bedömningen gällande medarbetaren i rutan för Omdöme. Vill du att antal arbetade dagar ska synas i betyget bockar du i rutan för Visa antal dagar. Önskar du ett namnförtydligande under raden för din underskrift skriver du ditt namn vid Signatur. Klicka sedan på Skriv ut.


 

Personrapport

En Personrapport visar de uppgifter som registrerats i fliken Personaluppgifter och Kompletterande uppgifter.

  • Välj Personrapport i rullgardinsmenyn och klicka på Skriv ut.

 

 

Anställningsbevis

  • Du kan enkelt skriva ut Anställningsbevis för dina medarbetare i Timeplan genom att välja denna rapport i rullgardinsmenyn. Välj sedan för vilket av medarbetarens anställningsavtal beviset ska gälla. Klicka på Skriv ut uppe i vänstra hörnet.


Arbetsgivarintyg

Detta är ett intyg som är fastställt av IAF (Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen) och utarbetat i samråd med SO (Arbetslöshetskassornas Samorganisation). Arbetsgivaren ska på begäran utfärda arbetsgivarintyg enl §47 i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring.

Instruktioner till arbetsgivarintyget finns på utskriftens sida 3 och 4.

  • Välj Arbetsgivarintyg i rullgardinsmenyn. Välj sedan för vilken tidsperiod du önskar skriva ut intyget för en medarbetare. Fyll i fr o m och t o m datum i fälten och klicka på Skriv ut.


Om det är så att information om medarbetarens arbetade tid o dyl saknas då du tar fram intyget behövs en inställning systemet göras. Vänligen kontakta Timeplan support på tel 031-730 40 30 eller på support@timeplan.se för hjälp med detta.

 

  • Klicka på Skriv ut längst ned i formulärets högra hörn.

Du får då det formella intyg med bilagor som IAF kräver för beslut om arbetslöshetsersättning för medarbetaren.

 

Förutom ovanstående rapporter kan man ta ut PDF-rapporter för

  • Visitas Anställningsbevis för Tjänstemän
  • Visitas Anställningsbevis för HRF 
  • Visitas Anställningsbevis för Turistanläggningar

Visita-formulären är tillval man kan göra i Timeplan. Vänligen kontakta oss på support@timeplan.se eller ring 031-730 40 30 för kostnadsförslag.