Personalrapporter

I Timeplan finns ett antal personalrapporter du kan ta ut, t ex Anställningsbetyg, Underlag för arbetsgivarintyg och Anställningsbevis.

Det är viktigt att medarbetarens personuppgifter är ordentligt ifyllda i systemet. Företagets uppgifter ska också vara ifyllda under Administration – Organisation – Företag, då dessa uppgifter sedan skrivs ut i de olika personalrapporterna.

Dessa rapporter finner du via fliken Personal i vänstermenyn. Klicka på den medarbetare du önskar ta ut en rapport för. Under Rapporter i undermenyn till vänster hittar du de flesta utav dessa rapporterna. Här inne har du en rullgardinsmeny under "Typ av rapport".Anställningsbetyg

  • Välj Anställningsbetyg i rullgardinsmenyn.

Skriv bedömningen gällande medarbetaren i rutan för Omdöme. Vill du att antal arbetade dagar ska synas i betyget bockar du i rutan för Visa antal dagar. Önskar du ett namnförtydligande under raden för din underskrift skriver du ditt namn vid Signatur. Klicka sedan på Skriv ut.

Personrapport

En Personrapport visar de uppgifter som registrerats i fliken Personaluppgifter och Kompletterande uppgifter.

  • Välj Personrapport i rullgardinsmenyn och klicka på Skriv ut.


Underlag för arbetsgivarintyg

Arbetsgivaren ska på begäran utfärda arbetsgivarintyg enl. §47 i lagen 1997:238 om arbetslöshetsförsäkring. Här kan du få ut ett underlag för arbetsgivarintyg, med arbetad tid, frånvaro, övertid etc.

  • Välj Underlag för arbetsgivarintyg i rullgardinsmenyn. Välj sedan för vilken tidsperiod du önskar skriva ut intyget för en medarbetare. Fyll i fr o m och t o m datum i fälten och klicka på Skriv ut.


Informationen här kan ni sedan använda som underlag för att skapa ett arbetsgivarintyg i ert löneprogram eller via sidan https://www.arbetsgivarintyg.nu/

Om det är så att information om medarbetarens arbetade tid o dylikt saknas då du tar fram intyget behövs en inställning i systemet göras. Vänligen kontakta Timeplan support på tel. 031-730 40 30 eller på support@timeplan.se för hjälp med detta.

 

Anställningsbevis

  • Du kan enkelt skriva ut Anställningsbevis för dina medarbetare i Timeplan. Denna funktion finns under anställningsavtalen hos dina anställda. Gå in på Personal - Välj anställd - Gå in på Anställningsavtal. 
  • På höger sida kommer ett fält för digital signering finnas.

  • Via knappen "Påbörja Signering" så får man upp Anställningsavtalet för den valda medarbetaren. Även om man inte vill genomföra en signering just nu så kommer man ändå få upp en utskriftsvy där man kan välja att skriva ut avtalet.

Möjligheter finns att göra tillägg till anställningsbevisen med branschanpassade mallar. Vänligen kontakta oss på support@timeplan.se eller ring 031-730 40 30 för mer information om ni är intresserade utav tillval.