Preliminär lönerapport

Visar samtliga lönearter/konton där timmar har genererats under perioden uppdelat per arbetsuppgift. Personal som har arbetsuppgiften markerad som primär eller sekundär visas i rapporten.

Rapporten -Preliminär lönerapport

När månaden passerat och åtgärdslistan är klar och rapporterna avstämda är det dags att skapa upp en löneperiod som stängs av den som har huvudansvaret för personalen eller är löneadministratör. När perioden är stängd kan inga ändringar göras i efterhand utan att öppna upp löneperioden igen. Detta för att uppgifterna i Timeplan ska stämma med uppgifterna som finns i löneprogrammet. 

Rapporten finner du under -Rapporter -Konto -Välj rapporten som heter "Preliminär lönerapport"

Rapporten visar samtliga lönearter/ konton där timmar har genererats under perioden uppdelat per arbetsuppgift. Personal som har markerat arbetsuppgift som primärt eller sekundärt visas i rapporten.
Ni behöver sedan lägga in detta manuellt i ert löneprogram.

Rapporten kan tas ut för enskild medarbetare, för en arbetsuppgift eller för flera arbetsuppgifter.