Publicera arbetspass - manuellt och automatiskt

I personalappen visas schemat för medarbetarna. Vilken tidsperiod av schemat som visas väljer kunden själv genom automatiska och manuella inställningar.

Automatisk publicering

En automatisk gräns för hur långt fram ett schema ska visas finns alltid satt. Denna inställning gäller för hela databasen och justeras på systemnivå av supportavdelningen i samband med uppsättningen av Timeplan. Generellt är detta tidsintervall ofta två veckor. Den automatiska gränsen innebär att för var dag som går så publiceras ytterligare en dag så alla kan se exempelvis två veckor av sitt schema. Denna inställning är en systeminställning och gäller alla företag i er databas. Den kan ändras om ni är överens om detta.

Manuell publicering

Utöver detta finns möjlighet att via fliken Planering-Publicera arbetspass att manuellt publicera arbetspass längre än systeminställningsgränsen (som i exemplet ovan är två veckor) för enskilda kostnadsställen. Då fyller du in ett fast datum för hur långt fram du vill publicera arbetspassen. Denna publicering är låst till detta enskilda datum och allteftersom dagarna går så publiceras inte ytterligare en dag av schemat utan schemat visas till det fasta datumet hamnar inom intervallet för systeminställningen (två veckor) och då fungerar publiceringen automatiskt igen.

Skärmbild 2022-07-20 155202