Rapporten Arbetad tid

Arbetad tid för den valda arbetsuppgiften under den utvalda tidsperioden. Visar arbetad tid utifrån inställningarna på systemkontogruppen ”Arbetad tid”.

Arbetad tid för den valda arbetsuppgiften under den utvalda tidsperioden. Visar arbetad tid utifrån inställningarna på systemkontogruppen ”Arbetad tid”.
Personal som har arbetsuppgiften markerad som primär eller sekundär visas i rapporten.

Rapporten finner du under -Rapporter -Konto -välj rapporten Arbetad tid. 

Du kan ta ur rapporten för en eller flera arbetsuppgifter.