Rapporter och rapportmallar

Timeplan har inbyggda rapporter för att man som kund ska kunna hitta all tänkbar information när den behövs.

För att hitta de olika rapporterna går man till Rapporter i Timeplans vänstermeny och  väljer vilken sorts rapport man önskar. Varje kategori av rapporter har ett stort antal rapporter under sig att välja på i rullgardinsmenyn som visas.


Här kommer en förklaring för de olika rapportera du kan nå i Timeplan: 

Personalrapporter

 • Personalrapport
  Utan val kommer enbart en lista på personalen upp. Här kan man testa sig fram om man letar efter en specifik lista över personalen exempelvis för att se vilka som har e-postadresser inlagda i systemet m.m. Om man inte hittar de uppgifter man vill ha fram går det bra att ringa supporten så hjälper vi till. Detta gäller de flesta rapporterna.


Planeringsrapporter

 • Veckoschema
  Här kan man skriva ut veckoscheman per anställd eller hela arbetsuppgifter.
 • Veckoöversikt
  Denna kan också skrivas ut i en förenklad variant. Kan också skrivas ut från planeringsfliken och i veckoöversikten direkt.


Kontorapporter

 • Tid- och Kontorapporten
  En mycket användbar rapport! Visar stämplingar, scheman och konton dag för dag per person eller via arbetsuppgifter. Här kan man räkna samman periodens timmar för att se om dessa stämmer. En allroundrapport som är bra för att följa upp vad som hänt senaste månaden eller liknande. Det finns flera rapportmallar och man kan skapa egna om man vill se specifika konton

 • Summeringsrapport
  Den här rapporten kan väljas per person eller arbetsuppgift och visar valda konton (enligt rapportmall) summerade, antingen med Timeplans eller anställningens start. Enbart till och med datum.

 • Kontorapport – per person/arbetsuppgift
  En bra rapport som visar sammanställningar av saldon på olika arbetsuppgifter alternativt saldon för en specifik person

Rapportmallar

Vissa rapporter blir lättare att tolka om man använder en mall på dom. Rapportmallar används för att filtrera vilka konton som visas och kan med fördel användas för rapporter såsom Tid- och Kontorapporter för att se relevanta saldon.

För att skapa en ny rapportmall klickar man på RapporterRapportmallar och +Ny.

Man får då upp en bild där man kan flytta över de konton man vill ha på sin mall med hjälp av knapparna i mitten. Om det är ett konto där man vill se in- och utgående saldo per månad dubbelklickar man på det kontot när det ligger i högerkolumnen. Det får då en asterisk bredvid namnet. När du är nöjd med dina val döper du din mall, väljer om den skall vara tillgänglig för alla administratörer eller bara för dig själv och trycker på Spara

Nu kan du välja din mall under rullgardinsmenyn Rapportmallar när du väljer hur du vill visa vissa rapporter.