Rest API - export av kontosaldon

Timeplan erbjuder möjligheten att exportera kontoinformation per person och dag.

Syftet med funktionen är att flytta informationen till business intelligence-system som kan sammanställa data från olika verktyg och på så sätt få en bra överblick för bättre beslut.

OBS! Vid manuellt anrop krävs det att användaren är inloggad i Timeplan.

Förberedelser
Innan du kan göra ett anrop till Timeplan behöver du ställa in "Externt id, andra system" under det konton ni önskar hämta information från. Gå till Avtal>Konton och välj ett konto.


När du valt konto finns ett fältet "Externt id, andra system" där du fyller i ett ID som ska användas i anropet för att välja vilken information som ska exporteras.

Ni behöver också lägga in ett externt id på arbetsuppgiften i Timeplan

Gå til -Administration -Organisation -Arbetsuppgift -välj arbetsuppgift för att lägga in id på raden "Externt id"

Anrop

Om man är inloggad i Timeplan kan man anropa API:t via webläsaren genom att gå in på dess URL, se exempel nedan. exempelföretag ska bytas ut mot er url.

https://exempelföretag.timeplan.se/api/v1/accountbalanceexport/personcsv?fromDate=2020-08-01&untilDate=2020-08-31

För att ändra perioden i exporten ändrar man helt enkelt datumen i URL:en.

Resultatet blir en csv-fil som går att öppna i Excel eller direkt importeras i andra system som har stöd för .csv.

Automatiska anrop

För automatiska anrop krävs en API-nyckel. Detta kan ni få genom att kontakta oss på support. När ni fått en API-nyckel använder ni den som en Bearer token i era anrop till API:t, dvs sätter Authorization-headern till ”Bearer <api-nyckel>”. Exempel för anrop med cURL:

curl -H "Authorization: Bearer <api-nyckel>" https://exempelföretag.timeplan.se/api/v1/accountbalanceexport/personcsv?fromDate=2020-08-01&untilDate=2020-08-31

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten för frågor om konfiguration samt en offert med priser.