Schemalägg en medarbetare på två arbetspass på samma dag

Om du önskar schemalägga en medarbetare på två olika arbetspass på samma dag så går du till -Personal -välj aktuell medarbetare -stämplingar och saldo. 

Skapa arbetspass nummer ett: För att dra ut ett pass så som i exemplet nedan, ställ dig med muspekaren på 8, klicka med musen och dra ut passet till önskad tid, exempel kl. 13:00. Om man behöver justera tiden kan man dubbelklicka på själva passet och skriva in den tid som man vill ha i sitt arbetspass.

För att skapa arbetspass nummer två gör du likadant som ovan.

9

Medarbetaren kan nu se sina arbetspass på schema och stämpla kring arbetspassen.