Se rastavdrag direkt i appen!

Så här instruerar du dina medarbetare så de kan se sitt rastavdrag direkt i  sin medarbetarapp!

Rastavdrag i arbetspass - appen


När medarbetaren är inloggad i appen väljs Rapporter i vänstermenyn. Välj rapporttypen Veckoschema samt period och klicka på Visa rapport.

 

I den rapport som visas kan nu medarbetaren se sitt rastavdrag per arbetspass. 

 

Här kan du läsa mer om hur du lägger in manuella rastavdrag: Manuella inställningar - arbetspass