1. Hjälpcenter
  2. Tidrapportering
  3. Stämplingsterminal även kallat Timeclock

Självregistrering i Timeclock

Tillvalet självregistrering finns för att underlätta administrationen av personal på korttidskontrakt under högintensiva perioder.

En nyanställd medarbetare som ännu inte är upplagd i Timeplan kan registrera sig och stämpla in direkt i terminalen/mobilen/datorn/kassan. När medarbetaren har genomfört en självregistrering lägger ansvarig administratör in resterande uppgifter för den anställde i Timeplan.

Det fungerar så här: 
  • Medarbetaren trycker på knappen NYANSTÄLLD på stämplingsterminalen - se markering i bilden. 

Nyanställd

  • Medarbetaren få då ange sitt personnummer och sedan mobilnummer.  

  • Medarbetaren saknar ett arbetspass i Timeplan och behöver då välja aktuellt kostnadsställe att checka in på: 

Kostnadsställe

Medarbetaren är nu registrerad i Timeplan och ett temporärt anställningsavtal har skapats. En sms bekräftelse kommer att skickas till angivet mobiltelefonnummer med anställningsnummer och lösenord till webbappen.

Medarbetaren som är nyanställd kommer sedan upp på åtgärdslistan som oregistrerad för ansvarig administratör på aktuellt kostnadsställe som stämplingarna har registrerats på. 

mceclip4.png

De medarbetare som har registrerat sig via självregistrering/nyanställd i terminalen kommer automatiskt att knytas till det avtal som ni har valt.

Aktuell avtal finner du under - Avtal -Mall för tillfälliga anst. avtal.  och ställa in vilket avtal som medarbetaren ska knytas till vid självregistrering.  

mceclip0.png

 
I Timeplan under -Personal finner du de medarbetare som har nyttjat funktionen nyanställd/självregistrering under -Personal med en "varningstriangel" för att signalera att de är självregistrerande. 

mceclip1.png