Skapa en rapportmall

Det finns flera rapporter i Timeplan för att få ut information och ibland behöver man filtrera vilka konton man vill se. För att få det filtret man behöver kan man skapa rapportmallar. 

Gå till Rapporter - Rapportmallar för att se befintliga mallar och skapa nya. 


Vill du se vilka konton som ingår i mallarna klickar man på dom och vill du skapa en ny mall trycker du på Ny+.

Här bestämmer du vad din rapportmall ska heta (döp den gärna till något tydligt så att andra användare också kan få användning av den). 

I listan till vänster ser du alla konton som finns i ert Timeplan och det är här du gör urvalet av vilka konton du vill ha med i din mall. Välj dom aktuella kontona och flytta dom till högerlistan med hjälp av knapparna i mitten. Om du ångrar dig och vill ta bort ett konto igen flyttar du helt enkelt tillbaka det till vänsterlistan.


När du är nöjd med urvalet av konton och vill sortera dom kan du flytta dom upp eller ned i listan med hjälp av knapparna till höger. Man trycker på det kontot man vill byta plats på och flyttar den med hjälp av upp- eller nedknapparna. 

Om man har ett konto som man vill se det in- och utgående saldot på kan man dubbelklicka på det när man har flyttat det till högerkolumnen. Då ser man att man får en stjärna (*) framför kontonamnet och i rapporterna kommer man sen se in- och utgående saldo för perioden man tar upp rapporten för. 


När man är nöjd med sin mall trycker man på Spara

Sidan laddas då om och man får alternativet att göra rapportmallen tillgänglig för alla eller behålla den privat; då kan bara din användare se och använda den. 


Du kan använda din nya rapportmall tillsammans med en rad olika rapporter i Timeplan. Du väljer vilken rapportmall du vill ha genom att klicka på den i rullgardinsmenyn som heter Rapportmall. Behöver du justera din mall klickar du dig tillbaka till Rapportmallar och gör dina förändringar.