Skapa ett grundschema

Här kan du läsa hur du enkelt skapar grundscheman i Timeplan med hjälp av dina arbetspass.

Det finns två sätt att göra grundscheman på i Timeplan. Det ena är via fliken Schemaplaneraren . Det andra via fliken Grundschema vilket vi visar här.

Tryck på Planering i menyn och välj sedan Grundschema.

Börja med att trycka på Ny+ och döp sedan ditt grundschema under Beskrivning.

Klicka på Ny vecka tills du har så många veckor du vill att ditt schema ska rulla på. Om du får för många veckor kan du ta bort dom genom att trycka på det lilla röda krysset till höger, under rubriken Tid i tabellen.


Dubbelklicka på första dagen som ska schemaläggas. Välj vilket pass du vill använda från rullistan under Arbetspass . Klicka på passet och sedan på OK.

Om du ska använda samma pass på flera dagar i grundschemat markerar du passet genom att klicka på det, hålla in CTRL-knappen på tangentbordet och klicka på den dagen där du vill använda passet.

Upprepa ovanstående steg tills du har ett grundschema som överensstämmer med veckoarbetstiden för den anställde. Om det blir något fel kan du markera det passet som är fel och trycka på DELETE-knappen för att ta bort det.


Timeplan säger till om du bryter mot arbetstidslagen. Det är viktigt att schemalägga så att alla bockar under rubriken ”Arbetstidslagarna” är gröna. Timeplan kommer aldrig att hindra dig från att rulla ut ett grundschema som inte följer ATL-lagarna.

Nu är det dags att koppla medarbetare till grundschemat. Spara ditt grundschema och klicka sedan på Lägg till person. Då kommer det en lista på medarbetare som kan arbeta på det kostnadsställe som schemat är tillverkat för.

Klicka på den medarbetare du vill koppla till grundschemat. Då kommer det en ruta där du kan välja vilken startvecka som ska vara första veckan för den medarbetaren. Välj även vilket startdatum grundschemat ska börja rulla på. Om grundschemat ska gälla tillsvidare lämnar du T o m datum tomt. Tryck på OK.


Om mer än en medarbetare ska gå på samma grundschema upprepar du ovanstående steg, men du kan också välja en annan startvecka så att de två, eller fler, anställda arbetar omlott.


Det finns också en annan funktion att bygga grundschema i Timeplan som heter Schemaplaneraren där man kan lägga flera grundscheman samtidigt.